تراونیکس

سنگ ساختمانی تراونیکس چیست ؟ این سنگ دارای چه آنالیزی میباشد ؟ سنگ تراونیکس چرمی در کدام قسمت ساختمان استفاده میشود ؟ سنگ تراونیکس از جمله سنگهای آهکی می باشد و جز سنگهای رسوبی نسبتا دگرگون شده  است یعنی مخلوطی از سنگ تراورتن و مرمر می باشد.

سنگ تراونیکس در رنگهای مختلف : زرد – قرمز – سفید  شکلاتی است.سنگ ساختمانی  تراونیکس یک سنگ آهکی سیمانی شده متخلخل و حاصل عملکرد چشمه های معدنی و دارای منشا شیمیایی  و گاهی بیوشیمیایی می باشد. دربازار فروش وتجارت وحرفه معدنکاری به دو گروه سنگ تراورتن و سنگ مرمر ( آراگونیت ، اونیکس یا تراونیکس کربناته ) معروف است.

سنگ ساختمانی  تراونیکس هر دو نوع سنگ استخراجی ازمعادن ازنظررنگ متنوع وبه رنگ های سبز روشن وتیره دودی وخاکستری روشن و تیره سفید وسفید خاکی قرمز روشن و تیره لیمویی کم رنگ و پررنگ چوبی قهوه ای شکلاتی گردویی الوان الوان نواری الوان وبژدرهم دیده می شود. این رنگ ها می تواند مواج یا بدون موج ، ساده و نقش دار و دارای تناوب باشد.

سنگ تراونیکس با توجه به مطالعات پتروگرافی بافت سنگ تراونیکس بطور کامل ازکانیهای کربناته تشکیل شده وکانیهای اصلی سنگ ساختمانی  تراونیکس شامل کلسیت ، آراگونیت وکربنات آهن می باشد.